Tag: gerak pemakanan

Macam-macam gerak pemakanan alat potong terhadap benda kerja dalam mesin perkakas

Proses pemesinan yang menggunakan mesin perkakas konvensional terdapat beberapa macam-macam gerak pemakanan alat potong terhadap benda kerja. Mesin perkakas yang dimaksud adalah mesin bubut, mesin frais, mesin skrap dan mesin bor. (baca: Pengetahuan Dasar Mesin Perkakas dalam Pemesinan) Pada proses pemesinan yang menggunakan mesin perkakas pasti akan terjadi penyayatan atau

Continue reading